Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Liturgický program / Liturgičnyj program / Liturgisches Programm

Slava Isusu Christu!

Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.

Na tejto internetovej stránke Vás chceme informovať o duchovných, cirkevných, pastoračných a kultúrnych aktivitách nás gréckokatolíkov slovákov, či rusínov zo Slovenska.


Srdečne vítajte medzi nami
v gréckokatolíckych spoločenstvách v Bavorsku.


Liturgický program / Liturgičnyj program / Liturgisches Programm

Príprava a vysluhovanie sviatostí:

Sviatosť pokánia - po sv. liturgii, alebo vždy po dohode s kňazom.
Sviatosť Krstu a Myropomazania /Birmovky/ novorodencov - udelenie po krátkej katechéze /náuke/ rodičov, krstných rodičov.
Príprava k 1. sv. Prijímaniu - trvá približne pol roka.
Príprava dospelých k sv. Krstu, Myropomazania a Eucharistie - obdobie katechumenátu trvá približne jeden rok.
Príprava k sv. Manželstva - začína 3 mesiace pred termínom sobáša.

Prvopiatková adorácia Najsvätejšej Eucharistie - každý 1.piatok po sv.liturgii.

Modlitba sv. Ruženca - v nedeľu pred sv.liturgiou.

Vysluhovanie svätenín/pohrebov, požehnanie domov, áut, devocionálii - po dohode s kňazom/.

Stretnutia rodín s deťmi - vždy po sv.liturgii, spojené s chutným pohostením.

Stretnutie rodín s deťmi a mládeže - každý 2.mesiac:
sv.liturgia obetovaná za požehnanie, ukončená modlitbou za rodiny,
-organizujeme duchovné stretnutia, rôzne športové a kultúrne akcie (v prírode, pri vode, pri grile, zábavy, karnevaly, plesy ukončené spoločným posedením).

Manželská poradňa - stále po sv.liturgii alebo tiež po dohode s kňazom.
Pomoc pre manželské páry, alebo pre jednotlivcov, ktorí sa nachádzajú v rodinných ťažkostiach.

Sociálne poradenstvo - poradenstvo napr. v spoločenskej, kultúrnej a pracovnej oblasti. Porady v rôznych krízových životných situáciach.

Starostlivosť o chorých:
po dohode s kňazom, resp. po dohode s opatrovateľskou službou.

Spolky:

Ružencový spolok rodín - každý 2. štvrtok zamyslenie nad sv. Písmom a modlitba sv. Ruženca.

Spevácky zbor Veličaj/Zvelebuj - nácvik liturgických a cirkevných piesni.

Športový klub Slovenský Grék - každý pondelok pravidelné športové stretnutia (okrem školských prázdnin).

Tešíme sa na Vás - Vítajte medzi nami!


Für unsere Slowakische griech.-kath. Gemeinde bieten wir:

- 1. Freitags Gottesdienste - um 18:30 Uhr.
- Jeden Sonntag Gottesdienst - um 10:30 Uhr.
- Jeder kirchliche gesetzliche Feiertag Gottesdienst - um 18:30 Uhr.
- Jeden Sonntag nach den Gottesdienst: Treffen der Familien und Kinder.
- Immer vor und nach dem Gottesdienst, bzw. auch nach Absprache - Möglichkeit der Beichte
- Vorbereitung für die Taufe und Hochzeit
- Je nach Gebrauch der Gläubigen: Gottesdienst, Taufe, Hochzeit, Beerdigung, Namenstag, Geburtstag, Jubiläum usw.
- Jeden zweiten Freitag Gebetstreffen der Familien
- Ein Mal im Monat haben wie ein Treffen der Familien, Jugendlichen und der Kinder
- Ein Mal im Monat Probe unserer eigenen kirchlichen Musikgruppe
- Organisieren von bspw. Faschingsball für die Gemeinde, bzw. auch andere Veranstaltungen
- Organisieren von jährlichen Wallfahrten der gesamten Gemeinde nach Altötting
- Immer vor Ostern in der Fastenzeit haben wir regelmässige Katechesen für unsere Gläubigen
- Ein Mal in Jahr zum Feiertag der Hl. Kyrill und Methodius haben wir ein Patrozinium
- Jeden Montag-Abend haben wir ein Sporttreffen unserer Gemeinde
- Das regelmässige Weihen von Wohnungen und Häusern in der Zeit der Hl. drei Könige
- Der Krankenbesuch, Beichten und auch Katechesen in Krankenhäusern oder auch Zuhause
- Das Besuchen unserer Familien zuhause zum Zweck der Katechese, Beichte
- Nikolaustreffen für Familien und Kinder
- Weihnachtstreffen für Familien und Kinder
- Sozialhilfe für Gläubigen


Wir freuen uns auf euch!

Kristus medzi nami-Christos posredi nas!

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka