Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Liturgický program / Liturgisches Programm

Slava Isusu Christu!

Milé sestry a bratia, drahí krajania, milá mládež.

Sväté liturgie v Mníchove slávime od júna 2013.
Všetci ste srdečne pozvaní.

Ku svätej spovedi je možné pristúpiť pred alebo po svätej liturgii a tiež stále po dohode s kňazom.
Slávenie krstov, sobášov a ďalších sviatostí a svätenín taktiež po dohode s kňazom.
Modlitbu svätého ruženca sa modlíme vždy pred svätou liturgiou.
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Slava Isusu Christu!

Liebe Brüder und Schwester, Landsleute und die Jugend.

Wir feiern seit Juni 2013 Heilige Liturgien in München.
Alle sind zu diesen herzlich eingeladen.

Zur Beichte kann man immer vor oder nach dem Gottesdienst je nach Absprache mit dem Priester kommen.
Die Sakramente der Taufe, Hochzeit sowie andere Sakramente und Sakramentalien sind möglich nach Absprache mit dem Priester.
Das Gebet des Rosenkranzes beten wir immer vor der Hl. Liturgie.
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Treffen.


«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2015.

Coded by Ing. Marián Čonka