Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Božská liturgia / Göttliche Liturgie

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka