Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Štátne sviatky v SR / Gesetzliche Feiertage in der Slowakei

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka