Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prikázané sviatky / Kirchliche Feiertage

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka