Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Božie Milosrdenstvo / Barmherzigkeit Gottes

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka