Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Ako sa modlíme sv. ruženec / Wie man den Hl. Rosenkranz beten

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka