Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


To sme my, na púti v Altöttingu + Fotoalbum

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka