Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sv. Liturgia 01.11.2015, slávime Pamiatku zosnulých - Dušičky (získanie odpustkov)

V nedeľu 1. novembra 2015, po sv. liturgii slávime Panychídu za našich zosnulých, príbuzných a známych.
Deň dušičiek je venovaný všetkým dušiam, ktoré sa nachádzajú v očistcovom utrpení. Ich položenie je veľmi ťažké, ich utrpenie je príliš veľké... Oni zdvíhajú svoje ruky a úpenlivo nás prosia o pomoc.

Modlíme sa za nich, prosme Božského Spasiteľa, aby sa nad nimi zmiloval, aby ich utrpenie skrátil a vzal ich čím skôr k sebe do večnej blaženosti.

Pane Bože, daj, aby im zasvietilo večné svetlo a nech odpočívajú v pokoji.

Blaženyj pokoj, vičnaja im pamjať!
............................................................................................................. .............................................................................................................

Odpustky pre duše v očistci

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín alebo cerkov /kostol/, kaplnku a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplne odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci (v prospech zosnulých),
raz denne od 1. novembra do 8. novembra za týchto podmienok:

-sv. spoveď /stačí jedna na všetky odpustky/
-sv. prijímanie /najlepšie v ten istý deň/
-modlitba Pána - Otče náš…
-vyznanie viery - Verím v Boha…
-modlitba na úmysel sv. Otca – Otče náš, Raduj sa Bohorodička /Zdravas/, Sláva Otcu…
-vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj k všednému.

Po splnení týchto podmienok môžeme od 1. do 8. novembra denne získať úplné (plnomocné) odpustky pre duše v očistci.

Denne tak môžeme jednu dušu vyslobodiť z očistca. Je to veľký dar, ktorý týmto trpiacim dušiam môžeme dať. Nebuďme k týmto dušiam ľahostajný, potrebujú našu pomoc!

Pre zobrazenie pastoračných informácii o najbližšom slávení Svätej Liturgie, mieste a čase, a o našej cirkvi kliknite tu.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka