Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenské rodiny na mariánskej púti v Altöttingu - 18. 10. 2015

Altötting, srdce Bavorska, tradičná púť, jedinečná zbierka umeleckých diel a bavorská národná svätyňa. Leží v malebnom hornobavorskom predhorí medzi mestami Mníchov, Passau, Salzburg a neďaleko jazera Chiemsee.

Už viac ako 1250 rokom je duchovným centrum bavorčanov a niečo vyše 500 rokov najvýznamnejšie mariánske pútnické miesto v Nemecku.

Pre viac ako milión pútnikov a návštevníkov je cieľom "Čierna Matka Božia - Schwarze Müttergottes" v osemuholníkovej kaplnke Božej milosti (Gnadenkapelle).
Od mája do októbra sa tu konajú každoročne veľké púte, slávnostné bohoslužby a každú sobotu večer sviečkové procesie.

Najväčšími pútnickými udalosťami je začiatok Máriinho mesiaca (1. máj), ako aj ďalšie mariánske sviatky, a z nich predovšetkým sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky (Uspenije) - 15. augusta s pôsobivou sviečkovou procesiou v predvečer tohoto sviatku.

"Presvätá Bohorodička, spás nás - Presvjataja Bohorodice, spasi nas."

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka