Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Účasť na odpuste v ukrajinskej farnosti

S veľkým potešením sme prijali pozvanie na odpust našich bratov a sestier ukrajinskej farnosti, ktorý sa uskutočnil v nedeľu 13.10.2013 v katedrálnom chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky a sv. Andreja v Mníchove.

Tejto odpustovej slávnosti predsedal Vladyka Petro Kryk, zúčastnili sa zástupcovia rímskokatolického ordinariátu arcibiskupstva Munchen-Freising, rimskokatolícky kňazi, ukrajinskí kňazi a slovenský gréckokatolícky duchovný o. Juraj Bujňák s rodinou, slovenskí a ukrajinskí gréckokatolícky veriaci a množstvo domácich a zahraničných hostí, hlavne z Ukrajiny.

Sv. liturgiu doprevádzal ukrajinsky katedrálny zbor.

Odpustovu slávnosť sme zakončili štedrým slávnostným obedom v sále ukrajinskej fary.

Nech táto naša spolupráca naďalej prispieva k budovaniu vzájomných duchovných a pastoračných vzťahov medzi jednotlivými cirkvami.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka