Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prešovský arcibiskup Ján Babjak na zasadaní Synody biskupov o povolaní a poslaní rodín v Ríme

V dňoch 4. – 25. októbra 2015 sa vo Vatikáne koná 14. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov na tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.“ Katolícku Cirkev na Slovensku na Synode reprezentujú bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, predseda KBS a prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ ako hlava Metropolitnej gréckokatolíckej cirkvi sui iuris. Arcibiskup mal už aj možnosť vystúpiť na Synode, a to v pondelok poobede na druhej generálnej kongregácii.

Prešovský arcibiskup, ktorý sa zúčastňuje na biskupskej Synod už po štvrtý krát pred svojím odchodom na Synodu vyzval k priebeh synody: „Prosím o modlitby za synodu o rodine. V Prešovskej archieparchii sa počas Roka rodiny, ktorý prebieha už druhý rok, po každej svätej liturgii modlime Modlitbu Svätého Otca Františka k Svätej rodine, ktorou prosíme za požehnanie rodín. Zároveň za to, aby táto Synoda všetkých nanovo upevnila vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny a jej krásy v Božom pláne. Verím, že synoda prinesie požehnanie pre všetky rodiny na celom svete.“

(text prevzatý zo stránok gréckokatolíckej bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk/))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka