Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


15. Stretnutie rodín, detí a mládeže na 1.púti v Altöttingu - 18. 10. 2015

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka