Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Bratislavský vladyka Peter Rusnák oslávil životné jubileum

V nedeľu, 6. septembra 2015 slúžil vladyka Peter v Katedrále Povýšenia svätého Kríža o 10:30 ďakovnú archijerejskú liturgiu pri príležitosti svojho životného jubilea (65 rokov). Liturgiu spevom sprevádzal zbor Chryzostomos. Na záver liturgie zablahoželal vladykovi v mene farnosti o. Rastislav Čižik spolu s pánom Mikulášom Janočkom a podaroval mu vyšívanú ikonu Trpiacej Bohorodičky, ktorú vlastnoručne vyšila jedna z farníčok. Pri agapé, ktoré nasledovalo v priestoroch v Eparchiálneho úradu, mali farníci možnosť aj osobne zablahoželať vladykovi k narodeninám.

(text prevzatý zo stránok bratislavskej eparchie (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka