Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Prvý 1.piatok slovenských gréckokatolíkov v Mníchove

Dňa 4.10.2013 sa slávila historicky prvá prvopiatkova sv. liturgia s eucharistickym požehnaním.

V homílii o. Juraj poukazal nielen na historický pôvod zavedenia prvých piatkov v katolíckej cirkvi, ale hlavne vyzval veriacich, aby popri svojich každodenných povinnostiach nezabúdali na duchovný prínos prvých piatkov pre každého jedného z nás.

Milióny kresťanov oslavuje Božské srdce Spasiteľa. Keď v roku 1674 sa Pán Ježiš zjavil jednoduchej rehoľnej sestre sv. Margite Márii Alacoque, ukázal jej svoje srdce ovinuté tŕňovou korunou nad ktorou bolo vidieť vyčnievajúci kríž. Povedal jej, že najväčšiu lásku mu preukáže vtedy, keď bude ctiť jeho Srdce a šíriť Jeho lásku medzi ľudmi. Rodinám udelí pokoj, poteší ich v zármutku, hriešnici sa obrátia a vlažní sa stanu horlivými. Ježiš dal prisľúbenia, že tí ktorí 9 nasledujúcich po sebe prvých piatkov v mesiaci pristúpia k sv. spovedi a k sv. prijímaniu "nezomrú v mojej nemilosti, dám im milosť pokánia na konci života, nezomrú bez prijatia potrebných sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodine smrti".

Pápež Lev XIII. v r. 1890 s veľkou horlivosťou odporúčil veriacim sv. prijímanie na prvé piatky. Podobne aj pápež Pius XI.v roku 1928 zasvätil tomuto Srdcu celé ľudské pokolenie.

Srdce Spasiteľa je prameňom najsvätejšieho života, je nositeľom najdrahšej krvi, je symbolom úžasnej lásky. Ježiš Kristus si želá, aby sme ctili toto Jeho "milosrdné" srdce.

Počnúc týmto piatkom boli zavedené pravidelné prvopiatkové sv. liturgie v Mníchove.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka