Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Spoločná sv. omša / sv. liturgia zahraničných misií v Mníchove

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka