Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Odpustová slávnosť v Klokočove - 15.-16.8.2015

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka