Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sestry služobnice NPM na Slovensku majú nové vedenie

V Roku zasväteného života sa v dňoch 3. – 11. júla 2015 konala v Prešove IX. provinciálna kapitula Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie – Provincie Svätého Ducha. Podujatie sa začalo slávnostnou svätou liturgiou, ktorú slávil pomocný biskup prešovskej archieparchie vladyka Milan Lach SJ. Témou kapituly bolo: „Spoločný život – predpoklad novej evanjelizácie“ a mottom: „Poslušnosť je načúvanie, ktoré mení život.”

Sestry Služobnice ukončili svoju IX. provinciálnu kapitulu v sobotu 11. júla 2015, a to slávnostnou sv. liturgiou v prešovskom gréckokatolíckom seminári. Pôvodná budova tohto seminára pred rokom 1950 patrila tejto kongregácii, ktorá v ňom prevádzkovala sirotinec. Podľa účastníčok kapituly to bol požehnaný čas modlitieb, zdieľania, prehodnocovania a rozlišovania ako reagovať na nové výzvy.

V rámci kapituly prebehli aj voľby nového vedenia provincie.

Do úradu provinciálnej predstavenej sestry opäť zvolili sr. Petru E. Sičákovú SNPM, doterajšiu provinciálnu predstavenú, a to na obdobie piatich rokov.

Za zástupkyňu provinciálnej predstavenej bola zvolená sr. Emanuela M. Rindošová.

Za radkyne boli zvolené: sr. Regina Ľ. Mitrová, sr. Natanaela A. Barnová a sr. Ivana J. Sojková.

(text prevzatý zo stránok tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka