Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Posvätenie motorových vozidiel naších veriacich

V nedeľu 12. 07. 2015 po sv. liturgii o. Juraj požehnal a posvätil motorové vozidla našim veriacim.

Svätená voda kropila osobné autá vo viere, že to pomôže zvýšiť bezpečnosť na cestách.

Začalo letné obdobie, čas dovoleniek. A práve v tomto období máme venovať zvýšenu pozornosť. Pre každého z nás platia zákony na cestách, máme ich dodržiavať. Každý máme iba jeden život a preto ho máme chrániť vždy a všade.

Vzápätí o. Juraj vyzval všetkých šoférov a šoférky, aby si uvedomili, že pre druhých majú byť šťastím, a nie nešťastím. Aby jazdili bezpečne, opatrne a spoľahlivo.

K tomu nech nám bude na pomoci náš nebeský patrón sv. Krištof, patrón vodičov.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka