Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


o. Juraj na služobnom zájazde Arcibiskupstva München - Freising

Na pozvanie Oddelenia, Rezortu zahraničných misií pôsobiacich v Arcibiskupstve München-Freising, sa o. Juraj 18. júna 2015 zúčastnil služobného zájazdu kňazov, rehoľníkov a zamestnancov, ktorí na území tejto arcidiecézi vykonávajú svoju pastoračnú službu.

V doobedňajších hodinách krátko po 10:00 sme sa pohli autobusom z Mníchova smerom do veľmi známeho historicko-kultúrneho a kúpeľného mesta Bad Wörishofen. Po príchode pred obedom sme najprv navštívili dominikánsky kláštor, kde nás privítala jedna zo sestier dominikánok a zároveň nás oboznámila s existenciou tohto kláštora.

Tu v kláštornom kostole sme spolu zaspievali mariánske piesne v portugalskom, poľskom, španielskom a ukrajinskom jazyku. Odtiaľ sme sa pomaly pobrali na spoločný obed, ktorý bol pripravený v reštaurácii "Hotel Gasthof Adler".

Po obede sme už každý individuálne venovali čas prehliadke tohto krásneho, malebného mesta. Navštívili sme aj farský kostol St. Ulrich, poprechádzali sa centrom tohto útulného mestečka a tiež sme navštívili aj kvetinové parky v tomto kúpeľnom meste, ktoré je známe svojou prírodnou liečbou a medicínou, ktorá sa zakladá na 5 elementoch - voda, výživa, pohyb, bylinky a vnútorný poriadok. Túto liečebnú metódu vynašiel kňaz Sebastian Kneipp, ktorý tu pôsobil pred 150 rokmi. Okolo 17:00 hod. poobede sme odcestovali naspäť do Mníchova.

Hoci celý čas bolo upršané počasie, napriek tomu sme neľutovali za tak veľmi zaujímavo prežitý spoločný deň plný zážitkov, hlavne pre nás všetkých zahraničných kňazov, rehoľníkov a pracovníkov pôsobiacich v Mníchove.

Touto cestou ďakujem veľmi pekne za pozvanie pánovi prelátovi, Josefovi Obermaierovi za pozvanie.

o.Juraj

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka