Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Odpustové slávnosti gréckokatolíckej cirkvi v lete na Slovensku

Letné mesiace sú v našej Gréckokatolíckej cirkvi už tradične spojené s mnohými púťami a odpustami. Konajú sa na pútnických miestach pri príležitosti veľkých sviatkov, ako napr. Premenenie Pána, Zosnutie presvätej Bohorodičky. Púte sú príležitosťou k hlbšiemu obráteniu sa k Bohu, k načerpaniu duchovných síl, vyproseniu milostí, k prijatiu sviatostí.

Medzi najväčšie a najstaršie pútnické miesta Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku patrí Ľutina, Klokočov, Buková hôrka a Krásny Brod. Najmladším a rýchlo sa rozvíjajúcim pútnickým miestom je hora Zvir pri malebnej dedinke Litmanová v okrese Stará Ľubovňa.

V najbližšom období sa budú konať tieto odpustové slávnosti:

Prešovská archieparchia

LEVOČA – 5. júl, nedeľa (Uloženie rúcha Presvätej Bohorodičky v Blachernách)
STROPKOV – 5. júl, nedeľa (sv. Cyril a Metod)
RUSKÉ PEKĽANY – 18. júl, sobota (bl. hieromučeník P. P. Gojdič OSBM)
SEČOVSKÁ POLIANKA – 26. júl, nedeľa (Panna Mária Karmelská a sv. prorok Eliáš)
LITMANOVÁ – 9. august, nedeľa (25. výročie zjavení)
BUKOVÁ HÔRKA – 2. august, nedeľa (Premenenie Pána)
ŠAŠOVÁ – 16. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ĽUTINA – 23. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
ČIRČ – 30. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)

Košická eparchia

SEČOVCE – 4. júl, sobota (sv. Cyril a Metod)
VEĽKÉ KAPUŠANY – 18. júl, sobota (bl. hieromučeník Peter Pavol Gojdič)
KLOKOČOV – 16. august, nedeľa (Zosnutie Presvätej Bohorodičky)
KOŠICE – 13. september, nedeľa (Narodenie Presvätej Bohorodičky)
TREBIŠOV – 22. november, nedeľa (Nedeľa Krista Kráľa)

Bratislavská eparchia

TRENČÍN – 4. júla, sobota (sv. Cyril a Metod)
PRIEVIDZA – 26. júla (sv. Sedmopočetníkov)
BRATISLAVA – 20. september, nedeľa (Povýšenie sv. Kríža)

Metropolitná púť mládeže

ĽUTINA – 5. september, sobota

(text prevzatý zo stránok Gréckokalickej eparchie v Bratislave (www.grkatba.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka