Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Púť do Máriapócs /Maďarsko/ - 15.9.2015

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka