Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


12. Stretnutie stretnutie rodín, detí a mládeže vrámci odpustu v Mníchove - 05.06.2015

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka