Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolícki hierarchovia sa stretli na 17. riadnom zasadaní Rady hierarchov

Na 17. riadnom zasadaní Rady hierarchov sa v stredu 10. júna stretli hierarchovia Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. Rokovanie sa konalo na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove. Viedol ho prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a ďalšími účastníkmi boli košický eparchiálny biskup Milan Chautur CSsR, bratislavský eparchiálny biskup Peter Rusnák, pomocný biskup Prešovskej archieparchie Milan Lach SJ a ako hosť sa ho zúčastnil pražský apoštolský exarcha Ladislav Hučko.

Po spoločnej modlitbe si vypočuli list, ktorý im zaslal apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Mario Giordana. Potom sa venovali jednotlivým bodom programu. Okrem iného svojimi podpismi schválili štatút metropolitného zhromaždenia, ktorého prvé zasadanie by sa malo konať 26. – 27. novembra 2015. Zaoberali sa aj témami, ktorým by sa mohlo zhromaždenie venovať.

Prijali informáciu o príprave štatútu stáleho diakonátu, k čomu by malo byť zvolané pracovné stretnutie. Podobné stretnutie sa má konať aj k vyšpecifikovaniu nových hriechov, ktorých rozhrešenie bude rezervované biskupovi.

Hierarchovia sa dohodli aj na vypracovaní partikulárneho práva Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku. K jeho príprave bude vymenovaná komisia.

Schválili tiež návrh ako by mali vyzerať nové antimenziony.

Navzájom sa informovali o podujatiach vo svojich eparchiách. Napr. vladyka Ján spolubratov informoval o konferencii „Pôda ako Boží dar a jej zodpovedné využívanie v súčasnom svete“, ktorá sa konala v dňoch 22. a 23. mája v Ľutine a stretla sa s veľkým záujmom. Hovoril im aj o Púti rómskych rodín, ktorá sa tohto roku uskutoční druhýkrát a to v sobotu 20. júna 2015 v Ľutine za účasti apoštolského nuncia na Slovensku arcibiskupa Mons. Mario Giordana.

Pokračovali aj v riešení niektorých tém z minulého riadneho zasadania. Napríklad sa venovali potrebe šíriť úctu k blahoslavenej rehoľnej sestre Miriam Terézii Demjanovičovej, gréckokatolíčky pochádzajúcej od Bardejova, ktorá bola v jeseni minulého roku blahorečená v USA, prekladu Katechizmu Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi a niektorým ďalším témam.

17. riadne zasadanie Rady hierarchov zakončili spoločnou modlitbou.

(text prevzatý zo stránok Gréckokalického arcibiskupstva v Prešove (www.grkatpo.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka