Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


11. Stretnutie rodín, detí a mládeže v prírode pri grile - 14.06.2015

V nedeľu, 14. júna t.r. sa konalo stretnutie rodín, detí a mládeže slovenských gréckokatolíkov žijúcich v Mníchove a okolí.

Pri sv. liturgii, ktorá bola obetovaná za nás všetkých, sme prosili o silu a požehnanie od Ježiša Krista.

Nasledovali spoločné modlitby k Presvätej Bohorodičke, Matke ustavičnej pomoci, k sv. Jozefovi za naše rodiny, manželov, detí a mládež.

„Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený alebo pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.“

Potom sme sa presunuli do prírody, do neďalekého Krailling-u pri Mníchove, kde pri spoločnom grile a športových aktivitách sme utužovali naše „rodinné vzťahy“.

Hoci potom nás prekvapil aj osviežujúci dáždik, ale iba nachvíľu, predsa sme všetci zotrvali. Ďakovali sme spoločne Bohu, za tak vydarené stretnutie.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka