Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Návšteva melchitského gréckokatolického patriarchu na Slovensku

Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský prijal dnes najvyššieho predstaviteľa melchitských kresťanov z Damasku Gregoriosa III., ktorý je v týchto dňoch na návšteve Slovenska. Na sekretariáte KBS, kde sa stretnutie konalo, sa s ním stretol aj apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák a výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.

Rozprávali o situácii kresťanov v Sýrii a o tom, ako pomáhať pri riešení následkov krízy. "Po prvé to bolo bratské stretnutie. Stretli sa bratia katolíci z východu a západu, ktorí sú zjednotení duchovne s pápežom Františkom. Bolo to stretnutie rodinné - katolícke," povedal TK KBS patriarcha Gregorios III., ktorý prišiel na pozvanie podpredsedu Národnej rady SR Jána Figeľa a prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka.

"Mal som tú česť cez predsedu poslať všetkým kresťanom pozdravy od ligy katolíkov na Blízkom východe, kde som ja predsedom. Som nesmierne rád, že som mohol vycítiť veľký záujem u predsedu KBS, ako aj u apoštolského nuncia a gréckokatolíckeho biskupa. Je vynikajúce cítiť tú podporu a solidaritu, ktorá prichádza s kresťanmi na Blízkom východe, Palestíne, Sýrii, Libanone a Iraku," komentoval prijatie patriarcha.

Arcibiskup Zvolenský na stretnutí informoval patriarchu o zbierke, ktorú na pomoc prenasledovaným kresťanom vyhlásila pred Veľkou nocou Konferencia biskupov Slovenska. "Máme k dispozícii niečo vyše 500 tisíc eur, ktoré by sme postupne chceli poskytnúť do Sýrie a iných krajín, kde sú kresťania v ťažkostiach v dôsledku prenasledovania, až vojnových podmienok," povedal novinárom predseda KBS.

KBS vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom pred Veľkou nocou (na Kvetnú nedeľu, ktorú sme slávili 29. marca 2015). Pomoc bude smerovať na Blízky východ, predovšetkým ku kresťanom, ktorí pochádzajú zo Sýrie a Iraku. Cieľom tejto zbierky bolo poskytnúť nielen humanitárnu pomoc, ale aj podporiť kresťanské komunity, aby mohli prežiť toto zložité obdobie a neopúšťali svoje domovy.

Patriarcha Gregorios III. na stretnutí informoval o niektorých konkrétnych projektoch, ktorým sa aktuálne venuje v Sýrii. Ide napríklad o projekt "jedna izba pre jednu rodinu". Snahou je, aby sa tí, ktorí museli pre rôzne príčiny opustiť svoje domovy, mohli sa na toto miesto vrátiť. Konferencii biskupov Slovenska po svojom návrate domov pošle konkrétne projekty a informácie o tom, v akom rozsahu a na aké ciele potrebuje podporu.

KBS konzultuje usmernenia o pomoci osobne s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi, ktorý nedávno osobne navštívil viaceré postihnuté oblasti. Práve na túto kongregáciu prichádzajú rozličné požiadavky a projekty, ktoré je možné podporiť. "Pre nás je výhoda, že sekretárom je Slovák," poznamenal pred novinármi predseda slovenskej biskupskej konferencie.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka