Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


10. Stretnutie rodín, detí a mládeže v Mníchove - 17.05.2015

Manželstvo v kresťanskom zmysle je Boží projekt. Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Dal im schopnosť v láske a vzájomnom dare a jednote privádzať na svet nové potomstvo /Gn 1,28/.

Keďže manželstvo je projektom Božej lásky, je prirodzené, že táto láska vytvára záväzok. Aby tento záväzok lásky vydržal medzi manželom a manželkou, je potrebné milovať. Milovať tak, ako sme boli stvorení pre lásku. Avšak milovať týmto spôsobom nie je ľahké. Vyžaduje si to neustálu pokoru aj trpezlivosť.

Práve tieto čnosti lásky sme si pripomenuli dnes v nedeľu 17.05.2015 na sv. liturgii, ktorá bola obetovaná za požehnanie našich rodín, deti a mládeže. Spolu sme sa modlili a prosili všemohúceho Boha o pomoc a požehnanie.

Po sv. liturgii sa o. Juraj spolu s deťmi pomodlili modlitbu k Presvätej Bohorodičke, aby ochraňovala naše rodiny v každej chvíli a vzala ich pod svoj «ochranný plášť».

Potom nasledovalo spoločné stretnutie pri obednom stole, kde na záver sme si spoločne popriali, aby čím skôr sme sa zase v takom «rodinnom kruhu» čo najskôr stretli.

Na stretnutí sa zúčastnili rodiny nielen z Mníchova, ale aj z okolia, z Landshutu, Bad Aiblingu, Wolfratshausenu, či Rosenheimu.

Ďalšie stretnutie ja naplánované na nedeľu 14. júna 2015.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka