Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


V Bratislave sa začína medzinárodné stretnutie biskupov stredovýchodnej Európy

V Bratislave sa dnes začína dvojdňové medzinárodné stretnutie biskupov stredovýchodnej Európy. Biskupi z Litvy, Chorvátska, Ukrajiny, Čiech, Maďarska, Poľska, Bieloruska a Slovenska sa budú venovať koordinácii aktivít biskupských konferencií pri pastorácii rodín, ako aj krízou na Ukrajine. Hostiteľom podujatia, ktoré nadväzuje na vlaňajšie z Varšavy, je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

"Chceme zaujať postoj k rodine, k takej, ako je v našich krajinách status quo. Chceme si predovšetkým prebrať tie situácie, ktoré veľmi negatívne vplývajú na rodinu a rodinu oslabujú," povedal pred rokovaním novinárom predseda Poľskej biskupskej konferencie Mons. Stanisław Gądecki. Pripomenul, že biskupi budú napríklad hovoriť aj o situáciách, ako je "konkubinát" či "časté rozvody". Spomenú i prípady, v ktorých sa dieťa začína chápať už nie ako Boží dar, ale predmet vlastného záujmu. Dotknú sa tiež problému antikoncepcie, oplodnenia in vitro a otázke genderizmu. "Všetky tieto javy, veľmi oslabujú rodiny," dodal arcibiskup Poznane.

Arcibiskup Gądecki upozornil na škodlivosť genderizmu. "Najviac škodlivé je, že sa relativizuje pohlavnosť," uviedol. Znehodnocovanie alebo vyrovnávanie pohlavnosti môže podľa jeho slov viesť k znehodnocovaniu manželstva. "Tieto myšlienky vyplývajú od Hegla a z marxizmu, ktoré tvrdili, že samotné manželstvo nie je tak dôležité, ako si to chceme nahovoriť. Pretože tvrdia, že manželstvo je prejavom násilia," povedal. Zároveň dodal, že v tejto situácii byť nápomocné "katolícke masmédiá a farnosť, kde sa prehlbuje viera, kde sa snažia ukázať ideál". "Obstojí nie jednotlivec, ktorí je individualista, ale ten, čo patrí do nejakého spoločenstva," dodal

Podujatie sa nesie v znamení témy "Súčasná kultúra a pastorácia rodín". Otvorí ho apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. Niektoré vybrané aspekty situácie rodín v súčasnej dobe, napríklad starostlivosť o rozvedených alebo pastoráciu osôb s homosexuálnymi sklonmi, predstaví práve arcibiskup Gądecki. Pred médiami zdôraznil, že práca s osobami s homosexuálnymi sklonmi sa týka predovšetkým tých, ktorí majú v sebe tieto sklony, ale chcú to zmeniť. "Účinnejšia je práca pastoračná - individuálna a nie v skupinách," podotkol predseda Poľskej biskupskej konferencie.

Na rokovaní sa očakáva i diskusia o kríze na Ukrajine. Arcibiskup Gądecki hovorí, že kresťania katolíci môžu u nášho východného suseda pomáhať najmä modlitbou a pomocou tým, ktorí sú v materiálnom utrpení. "Vojna na východnej Ukrajine spôsobuje naozaj biedu, mnohé veci ničí a takisto mravne vytvára prostredie, ktoré je skazené. Myslím si, že Cirkev sa nemôže do situácie politickej miešať, lebo ju aj tak nevyrieši. Vplyv ale môže mať v rovine humánnej a mravnej pomoci," dodal arcibiskup Poznane, ktorý zároveň pozval všetkých mladých z celého Slovenska na budúcoročné Svetové dni mládeže do Krakova. "Vy to máte najbližšie," dodal.

Na rokovaní vystúpia aj ďalší hostia. S témou "Postoje krajín strednej a východnej Európy po 25 rokoch od pádu komunizmu v Európe" vystúpi arcibiskup Zvolenský. O prínose Cirkvi v postkomunistických krajinách pre zmierenie medzi národmi bude hovoriť ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup, kard. Péter Erdő, predseda Maďarskej biskupskej konferencie. Medzinárodné stretnutie biskupov stredovýchodnej Európy, ktorých program bude prebiehať za zatvorenými dverami, vyvrcholí v utorok. Chýbať nebude spoločný duchovný program.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka