Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Archieparchiálna odpustová slávnosť v rodisku blahoslaveného Vasiľa Hopka

V obci Hrabské, ktorá je rodiskom blahoslaveného biskupa mučeníka Vasiľa Hopka, sa v nedeľu 10. mája konala archieparchiálna odpustová slávnosť k jeho úcte. Hlavným slúžiteľom archijerejskej svätej liturgie bol prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ a koncelebrovali pomocný prešovský biskup Milan Lach SJ, emeritný pomocný pražský biskup Ján Eugen Kočiš a viacero kňazov.

V homílii vladyka Ján kládol dôraz na vieru. Položil otázku, na ktorú vzápätí ponúkol odpoveď: „Čo znamená viera v biblickom význame slova? Vidíme to na Abrahámovi, ktorý sa tak spoliehal na Božie slovo, že opustil svojich príbuzných i krajinu, v ktorej býval. Uveril Bohu, a to sa mu počítalo za spravodlivosť. Môžeme povedať, že Abrahámova cesta sa zavŕšila v Ježišovi Kristovi. Viera je teda cesta, po ktorej treba kráčať za Ježišom Kristom. Viera je najväčším Božím darom. Bez nej by sme neporozumeli svojmu životu.“ Pokračoval ďalšou otázkou a odpoveďou na ňu: „Položme si každý otázku: Aká je moja viera? To, ako žiješ, je odpoveďou na túto otázku. Skúšku viery, podobnú ako Abrahám, zažili pred 65-timi rokmi naši biskupi, kňazi a veriaci. Ako by sme dnes obstáli my? Náš hieromučeník Vasiľ Hopko je jedným z tých hrdinov, ktorí nezapreli vieru. Tu v tejto obci žil, v tomto chráme sa modlil, tu sa Boh dotkol zeme. Dovoľme vzkriesenému Ježišovi, aby sa zmocnil aj našej duše, aby aj nás viedol po ceste viery.“

Pred svätou liturgiou sa veriaci modlili Moleben k blahoslavenému biskupovi mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi a po jej skončení Moleben k Presvätej Bohorodičke.

Blahoslavený hieromučeník Vasiľ Hopko sa narodil v roku 1904 a zomrel v Prešove v roku 1976. Za pomocného prešovského biskupa bol vysvätený 11. mája 1947 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove blahoslaveným prešovským biskupom Pavlom Petrom Gojdičom OSBM. Od roku 1950 bol internovaný, neskôr kruto vyšetrovaný vo vyšetrovacej väzbe a potom na takmer 14 rokov uväznený. Blahorečil ho pápež svätý Ján Pavol II. 14. septembra 2003 v Bratislave-Petržalke.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka