Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Zmena slávenia sv. liturgií

Oznamujeme všetkým veriacim, hlavne slovenským gréckokatolíkom, že počnúc od nedeľe 22. septembra 2013 sa z časových dôvodov budú pravidelne sláviť gréckokatolícke sv. liturgie v chráme našich bratov o. redemptoristov.

Zároveň sa chceme veľmi pekne poďakovať našim ukrajinským bratom a sestrám v Mníchove za neoceniteľnú duchovnú a materiálnu pomoc. Za to, že nám umožnili "začať" pastoráciu pre slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, a to slávenie sv. liturgii a stretávanie sa v ich vlastných farských priestoroch.

Sv. liturgie teraz budeme sláviť už od nedeľe 22. septembra 2013 v kláštore o. redemptoristov:

každý piatok – 18.00 hod.
každú nedeľu – 10.30 hod.

Sv. spoveď pred alebo po sv. liturgii, tiež stále podľa potreby.
V nedeľu pred sv. liturgiou modlitba sv. ruženca.
Každý piatok a nedeľu po sv. liturgií stretnutie rodín a mládeže.

Kirche der Redemptoristen in München
Kaulbachstraße 47
D-80539 München

Redemptoristen-Kirche München
Unsere Kirche ist dem heiligsten Erlöser ("redemptor") geweiht, nach dem sich die Ordensgemeinschaft benennt. Der münchner Architekt Friedrich Ferdinand Haindl (1910-2002) schuf 1950 anstelle der im Krieg zerstörten Kirche einen schlichten Gottesdienstraum. Jeden Morgen versammeln sich hier die Redemptoristen und eine kleine Gemeinde zur Eucharistiefeier. Auch für andere gottesdienstliche Feiern steht der Raum zur Verfügung. Während des Tages lädt er ein zu Stille und Besinnung.Veľké poďakovanie patrí P. Provincialovi Edmundovi Hippovi, CSsR a P. Dr. Kazimírovi Starzykovi, CSsR, rektorovi chrámu, že nám po dohode s Vladykom Milanom Chauturom, košickým eparchom, veľkoryso umožnili využívať liturgický priestor pre pastoráciu slovenských gréckokatolíkov.

Boh nám žehnaj na “mnohé a blahé roky, na mnohaja i blahaja lita....“!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka