Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci a Kvetná nedeľa 2015 v Mníchove

„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela!“

Katolíci, evanjelici a ďalší kresťania po celom svete si dnes 29. marca, na Kvetnú nedeľu, pripomíname slávny vstup Ježiša Krista do Jeruzalema pred jeho utrpením a smrťou. Kvetnou nedeľou sa začína Veľký alebo Svätý týždeň.

Prečo Kvetná nedeľa? Názov súvisí s tým, že keď v Jeruzaleme vítali Ježiša, hádzali mu pod nohy palmové ratolesti. Vo svete je preto zvyk posväcovať na Kvetnú nedeľu palmové listy, kvety a zelené ratolesti.

Aj na Slovensku sa v katolíckych chrámoch zachováva tradícia posväcovania vŕbových ratolestí nazývaných bahniatka alebo maňušky. Potom si ich vo svojich príbytkoch zakladáme za obrazy, alebo dávame do vázy. Svätenie ratolestí zaviedla cirkev už v 7. storočí.

Aj v rímskokatolíckej či Evanjelickej cirkvi sa na Kvetnú nedeľu v kostoloch konajú Pašiové služby Božie pripomínajúce utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista.

V Katolíckej cirkvi je Kvetná nedeľa od roku 1985 z iniciatívy blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. aj Svetovým dňom mládeže. V túto nedeľu sa po celom kresťanskom svete i na Slovensku v jednotlivých diecézach/eparchiách stretávajú biskupi s mladými ľuďmi a koná sa duchovný program či koncerty pre mládež.

Aj slovenskí gréckokatolíci v Mníchove sme si dnes 29.03.2015 pripomenuli slávenim sv. liturgie Kvetnú nedeľu, aby aspon na chvíľu sme si priblížili tie najväčšie ale i najdramatickejšie udalosti z Ježišovho života.

Po sv.liturgii sme požehnali, posvätili bahniatka a nasledovalo myrovanie t.j. tradičné pomazanie sv.olejom.

„Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ Izraela!“

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka