Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Zomrel o. Michal Vasiľ, otec slovenského gréckokatolického arcibiskupa Cyrila Vasiľa

Milí veriaci, setry a bratia, oznamujeme vám, že zomrel o. Michal Vasiľ, otec arcibiskupa Cyrila Vasiľa.

Pohrebné obrady sa budú konať v pondelok 30. 03. 2015 o 10,00 hod. v katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach.

Panychída bude v jazyku cirkevnoslovanskom, sv. liturgia a pohreb bude v jazyku slovenskom. Kňazi sa budú obliekať v priestoroch eparchiálneho úradu.

Po skončení obradov v katedrále budú telesné pozostatky prevezené do Nižného Čaju, kde budú uložené do hrobu na miestnom cintoríne.

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka