Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Rozhovor s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom o živote kresťanov v Sýrii

Vatikán 20. marca (RV). Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ v dňoch 13. - 18. marca navštívil Sýriu s cieľom vyjadriť podporu tamojším trpiacim ľuďom, osobitne členom kresťanských komunít. Zúčastnil sa na stretnutiach katolíckych hierarchov a vedúcich Charity, na stretnutí mladých kresťanov v Damasku a navštívil aj niektoré charitatívne a pastoračné zariadenia. Okrem Damasku sa dostal aj do mesta Homs, v ktorom bol 7. apríla 2014 zavraždený jezuitský kňaz Frans Van Der Lugt, a do obce Maalula, ktorá prežila drámu únosu pravoslávnych rehoľníčok.

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu prináša rozhovor s Mons. Cyrilom Vasiľom po jeho návrate zo Sýrie. V prvej hovorí o ničivom dopade vojny na život ľudí a tiež o situácii kresťanov, ktorí hoci nepatria ani k jednej strane konfliktu, ocitajú sa v ňom ako „medzi kladivom a nákovou“. Aj v ťažkej situácii sa usilujú plniť svoje poslanie služby lásky a milosrdenstva a zmierenia, keď vydávajú svedectvo evanjelia formou charitatívnej pomoci ľuďom v núdzi bez rozlišovania náboženskej príslušnosti. Arcibiskup Vasiľ hovorí aj o bezpečnosti pohybu, hmotnej núdzi, únosoch a vyjadruje sa aj k postupnej radikalizácii voči kresťanským komunitám, ktorú do konfliktu vnášajú najmä zahraniční žoldnieri.

PRVÚ ČASŤ rozhovoru je možné nájsť na:
http://media02.radiovaticana.va/audio/audio2/mp3/00470263.mp3

Druhá časť rozhovoru s arcibiskupom Cyrilom Vasiľom, zameraná viac na samotné ekumenické modlitbové stretnutie za pokoj 16. marca v grécko-melchitskej katedrále v Damasku, na návštevy stredísk duchovného života a na život miestnych katolíckych spoločenstiev, dostane priestor v rámci pravidelnej rubriky pre gréckokatolíkov v nedeľu 22. marca. (Odkaz na ňu pridáme hneď po jej zverejnení)

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka