Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolícka cirkev v Maďarsku bola povýšená na metropolitnú cirkev

Vatikán/Maďarsko 20. marca (RV). Svätý Otec František zreorganizoval Gréckokatolícku cirkev v Maďarsku a povýšil ju na metropolitnú cirkev sui iuris (vlastného práva). V rámci toho povýšil Eparchiu Hajdúdorog pre katolíkov byzantského obradu na metropoliu so sídlom v Debrecíne a za jej prvého metropolitu vymenoval vladyku Fülöpa Kocsisa, doterajšieho eparchiálneho biskupa Hajdúdorogu.

Apoštolský exarchát v Miškolci (Miškovec) pre katolíkov byzantského obradu pápež František povýšil na eparchiu, sufragánnu k metropolii Hajdúdorog, pričom doterajšieho apoštolského exarchu Atanáza Orosza vymenoval za eparchiálneho biskupa.

Svätý Otec zároveň zriadil Eparchiu Nyíregyháza s územím vyčleneným z Eparchie Hajdúdorog. Pre túto novozriadenú eparchiu, ktorá je rovnako v sufragánnom vzťahu voči metropolii Hajdúdorog, vymenoval apoštolského administrátora sede vacante, ktorým je eparcha Atanáz Orosz.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka