Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Slovenský gréckokatolícky arcibiskup Cyril Vasiľ v Sýrii

Vatikán/Sýria 13. marca (RV) Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ je 13. do 18. marca vyslaný na návštevu Sýrie. Sprevádza ho páter Max Cappabianca OP, ktorý v rámci dikastéria pracuje na sekretariáte ROACO, Diela na pomoc východným cirkvám.

„Táto cesta má byť viditeľným vyjadrením stálej pozornosti, s ktorou Svätá stolica neustále sleduje dramatickú situáciu ľudu Cirkvi v Sýrii a zároveň má byť podporou, ktorú kongregácia v mene Svätého Otca garantuje pastierom a veriacim v krajine“, píše sa v komuniké Kongregácie pre východné cirkvi.

Mons. Cyril Vasiľ SJ sa v priebehu návštevy zúčastní na Zhromaždení katolíckych hierarchov, na stretnutí vedúcich Sýrskej katolíckej charity a zároveň bude predsedať stretnutiu mladých kresťanov, ktoré sa uskutoční v sobotu v Damasku. Súčasťou programu je tiež návšteva niektorých charitatívnych a pastoračných zariadení, ako aj modlitba pri hrobe jezuitského kňaza Fransa Van Der Lugta, zavraždeného v meste Homs 7. apríla 2014.

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka