Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Pravidelné slovenské gréckokatolícke sv. liturgie v Mníchove

Oznamujeme všetkým gréckokatolíkom v Mníchove, že od 5. júna 2013 sa slávia slovenské gréckokatolícke sv.liturgie v ukrajinskej katedrále Ochrany Presvätej Bohorodičky a Sv. Andreja a to pravidelne:

Každú stredu o 19.00 hod.
Každú nedeľu o 13.00 hod.

Adresa chrámu:
Katedrála Ochrany Presvätej Bohorodičky a sv. Andreja
Schoenstr. 55, 81543 München

Pred každou sv. liturgiou sa spoločne modlíme sv. ruženec
Sv. spoveď – stále pred alebo po sv.liturgii
Po sv. liturgii máme stále stretnutie v priestoroch ukrajinskej fary a malé občerstvenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Boh nám žehnaj!

(Prvé stretnutie gr. kat. veriacich v Mníchove)

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka