Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Zo Svätej zeme sa vrátili pútnici s vladykom Jánom Babjakom SJ

Prešov 13. marca (TK KBS) Pútnici z viacerých miest sa v uplynulých dňoch (28. 2. - 7. 3.) zúčastnili na archieparchiálnej púti rodín s vladykom Jánom Babjakom SJ. Púť, ktorá sa konala v rámci Roka rodín, začalo 46 pútnikov na Herodione – Herodesovej púštnej pevnosti, z ktorej je výhľad na Olivovú horu a celý Jeruzalem.

V prvý deň púte navštívili Baziliku narodenia Ježiša Krista v Betleheme, Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej a Jaskyňu mlieka, kde sa zastavila Svätá rodina na ceste do Egypta. Sprievodca Miroslav Labač prepájal jednotlivé biblické miesta, ktoré navštívili, s udalosťami zo Svätého písma, ako aj súčasnou kultúrou a politikou štátu Izrael. Pútnici ďalej navštívili Olivovú horu, Kostol Pater Noster – Otčenáš, Dominus Flevit, Getsemanskú záhradu, kde sa Pán Ježiš krvou potil a ostatné veľmi dôležité miesta pre každého kresťana. programu, ktorý bol denne naplnený návštevami mnohých pamiatok, zapracovali aj návštevu pred rokom otvoreného Dávidovho mesta s 3D filmom o jeho vzniku. Mnohých pútnikov zaujal Hezekielov tunel, ktorý dal vykopať kráľ Dávid, aby priviedol vodu do mesta a ktorým do dnešných čias preteká voda. Nezabudnuteľným zážitkom bola pre deväť manželských párov obnova manželských sľubov v Káne Galilejskej, kde si potvrdili svoju vzájomnú lásku a vernosť. Veľkým darom bola návšteva Pamätníka Yad Vashem – inštitútu, ktorý ocenil blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča titulom „Spravodlivý medzi národmi sveta“. Pri rieke Jordán si pútnici potvrdili svoju príslušnosť k Cirkvi a obnovili krstné sľuby. Najstaršie mesto sveta Jericho privítalo pútnikov za slnečného počasia, ktoré sľubovalo pekné chvíle strávené pri Mŕtvom mori. Niektorí sa tak po prvýkrát mohli vykúpať v najslanšom mori sveta. Keďže púť viedla po stopách svätej rodiny, nemohli v programe chýbať miesta Nazaret – Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Jozefa, Kafarnaum, Betánia, Ein Karem, Bazilika Božieho hrobu, Kostol sv. Anny, Via Dolorosa – Krížova cesta, Ecce Homo – Litostrotos a iné. Na záver púte bola večera v beduínskom stane.

TK KBS informovala Jana Pristášová

(text prevzatý z TK KBS (www.tkkbs.sk))

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka