Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Rok zasväteného života - význam a cieľ

Slávnostné otvorenie Roka zasväteného života bolo 29. NOVEMBRA 2014 VO VŠETKÝCH KATEDRÁLACH SLOVENSKA.

Aký je význam a cieľ Roka zasväteného života?

Rehoľníci chcú tento prežiť v súlade s cieľmi, ktoré kardinál Joáo Braz de Aviz, prefekt Kongregácie pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, stanovil pre tento rok:

- s pohľadom vďaky pozrieť na uplynulých 50 rokov (od II. Vatikánskeho koncilu) ako na čas milosti,
- uchopiť budúcnosť s nádejou,
- žiť prítomnosť so zanietením.

Na Slovensku pôsobí okolo 43 ženských a 30 mužských reholí, ktoré majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných komunitách od najvzdialenejšieho východu až po západ Slovenska. Počas blížiaceho sa Roku nechcú len sláviť zasvätený život, ale chcú ho hlavne prijať ako výzvu na prehĺbenie vlastnej duchovnosti a obnoviť si svoje zasvätenie. Svoje charizmy chcú tiež predstaviť ľuďom a dať im nahliadnuť do ich spôsobu života.

Pre tento účel obe konferencie vyšších rehoľných predstavených mužských i ženských reholí spoločne vytvorili Koordinačný tím pre RZŽ (Rok Zasv. Života), ktorého vedúcou je sestra HERMANA MATLÁKOVÁ, SMVS (tel. 0910 842 555, e-mail: rzz@kvpzr.sk ).

Nakoľko rehoľníci pôsobia v mnohých farnostiach a budú chcieť predstaviť svoje komunity a život v nich, budú potrebovať pomoc kňazov vo farnostiach, ktorí by tieto aktivity oznámili a spropagovali v rámci farských oznamov a boli otvorení na spoluprácu.

Prvou spoločnou celoslovenskou udalosťou bolo otvorenie RZŽ modlitbou slávnostných vešpier dňa 29.11.2014 o 17:30 hod - t. j. v rovnakom čase vo všetkých diecézach naraz.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka