Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sviatok sv. Cyrila a Metoda – 7. júl 2013

Slovenskí gréckokatolíci 7. júla 2013 prvýkrát spoločne slávili s bratmi a sestrami rímskokatolickými sviatok sv. Cyrila a Metoda v kostole sv. Štefana na Thalkirchenerstr./Stephanstr. (Südfriedhof).

(Archív SKM)

Sv. liturgiu slávil ako hlavný celebrant o. Mons. Rudolf Maslák, rímskokatolícky farár v Mníchove, koncelebroval o. Dr. Juraj Bujňák, gréckokatolícky farár v Mníchove.

Túto slávnosť obohatil svojím úvodným pozdravom vdp. prelát Josef Obermaier, zástupca rímskokatolíckeho arcibiskupstva Munchen-Freising a vedúci všetkých zahraničných cudzojazyčných misií v Mníchove.

Na tejto slávnosti sa zúčastnili veriaci oboch katolíckych obradov v Mníchove, ako aj zástupcovia generalného konzulátu SR v Mníchove.

Po sv. omši nasledovalo prijatie a pohostenie v priestoroch slovenskej katolíckej misie (SKM) Landsbergerstr. 39, D-80339 München. Slávnosť prispela k budovaniu vzájomnej jednoty a spolupráce dvoch katolíckych obradov (byzanského a latinského) v rámci spoločnej katolíckej cirkvi na území Mníchova.

Boh nám žehnaj!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka