Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Bohozjavenie Pána 2015

Gréckokatolíci v Mníchove v utorok 6. januára 2015 o 10:30 hod., slávili sv. liturgiou sviatok Bohozjavenia nášho Pána Ježiša Krista. Pod názvom Bohozjavenie sa rozumie sviatok, pri ktorom sa spomína krst Ježiša Krista v Jordáne. Bohozjavením sa nazýva preto, že pri krste sa zjavila Presvätá Trojica a to Boh Otec - hlasom z neba, Boh Syn - bol pokrstený a Boh Svätý Duch - zostúpil v podobe holubice.

Sviatok Zjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí teda medzi najstaršie sviatky. Sláviť sa začal už koncom 2. storočia. Tento sviatok prešiel z Východu na Západ. V Západnej cirkvi však postupne v tento deň oslavovali poklonu mudrcov, až sa 6. január napokon stal tiež sviatkom poklony Troch kráľov.

Po sv. liturgii nasledovalo Veľké svätenie vody, ktoré úzko súvisí s týmto sviatkom.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka