Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


7. Mikulášske stretnutie rodín, deti a mládeže 2014

Štedrý je ten, kto z lásky k Bohu, je pripravený pomáhať blížnemu v núdzi. A takým bol aj sv. Mikuláš, ktorého dnes pamiatku slávime a ktorého si ctí celý kresťanský svet, a ktorému sa tešia hlavne tí najmenší...

Sv. Mikuláš bol už v mladosti povestný svojou zbožnosťou a dobročinnosťou. Všetok svoj majetok, ktorý zdedil po rodičoch, rozdal hladujúcim a chudobným.
A práve táto jeho neopísateľná dobročinnosť a štedrosť sa hlboko zapísala do ľudských sŕdc a pretrváva až do dnes po celom svete a je rozšírená hlavne medzi najmenšími.
Preto každoročne 6. decembra s úctou spomíname a slávime jeho sviatok.

Aj gréckokatolíci v Mníchove sa s veľkou radosťou tešili, ked v nedeľu po sv.liturgii zavítal medzi nás Mikuláš. Veru prihovoril sa k nám, obdaril nás a my sme sa mu podakovali a popriali mu veľa nebeských darov od Všemohúceho Boha s prianim, že ho budeme znova túžobne očakávať aj na budúci rok.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka