Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Sv. omša /sv. liturgia/ zahraničných misií 2014

Tradične, aj tohto roku sa konala v nedeľu 28. 09. 2014 v kostole Sv. Michala o 17:30 hod., v centre Mníchova každoročná sv. omša cudzojazyčných-zahraničných misií /Gottesdienst der Nationen/, ktorú organizuje rímskokatolícke Arcibiskupstvo.

Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj slovenský duchovný o. Juraj Bujňák spolu so svojimi veriacimi. Sv. omšu sprevádzal zborový spev chorvátskej, kórejskej, africkej a rumunskej katolíckej misie v Mníchove.

Tieto vzájomné každoročné stretnutia rôznych misií sú prejavom aj vzájomného duchovného a kultúrneho obohacovania sa a spoznávania v rámci univerzálnej cirkvi.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka