Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Fotogaléria z odpustovej slávnosti v Mníchove - 38. Stretnutie rodín, detí a mládeže

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka