Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Nový gréckokatolík v našom spoločenstve

"Pane Bože, vpíš ho do knihy života a pričleň k členom Tvojho dedičstva. Nech Tvoje oči, ktoré ho pozorujú, budú k nemu vždy milostivé a Tvoje uši nech vypočujú hlas jeho prosieb".

Touto liturgickou modlitbou vyprosoval o. Juraj v nedeľu 07.07.2019 pri vysluhovaní sviatosti Krstu a Myropomazania Božiu milosť a požehnanie pre novo osvieteného Božieho služobníka Maximiliána.

Novo pokrstenému Božiemu služobníkovi, ako jeho rodičom, krstným rodičom a príbuzným prajeme veľa zdravia a Božieho požehnania. Pretože, "ktorí ste v Kristu pokrstení, Krista ste si obliekli"!

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka