Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Davidovčanka slávila v mníchovskej cerkvi životné jubileum

V nedeľu 30.júna 2019 slávila svoje životné jubileum rodáčka z malebnej slovenskej dedinky Davidov.

Sviatočnú sv. liturgiu slávil o. Juraj spolu s rodinou a príbuznými, ktorí napriek veľkej vzdialenosti, pricestovali z Východného Slovenska, aby si uctili 40-ročné životné jubileum pani Danky.

Ako zdôraznil o. Juraj vo svojom príhovore, "Boh Ťa žehnal a žehná a Presvätá Bohorodička si Ťa vzala pod svoj ochranný plášť po celý Tvoj život".

Hoci naša jubilantka, v rannom detstve stratila jedného z rodičov, napriek tejto veľmi smutnej životnej okolnosti, svojou jednoduchosťou, skromnosťou a predovšetkým duchovným životom dokázala premôcť temnoty svojho života.

Milá Danka, prajeme Ti veľa zdravia, lásky, šťastia a hlavne Božie požehnanie.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka