Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Gréckokatolíci v Regensburgu majú nové chrámové ikony

"Toto je deň, ktorý dal nám Pán....

Takto radostne začínali sv. liturgiu aj gréckokatolíci v Regensburgu.

Pretože v sobotu 22. júna 2019 po sv. liturgii o. Juraj za prítomnosti miestnych veriacich slávnostne posvätil dva nové chrámové drevené rámy a dve ikony Ježiša Krista a Presvätej Bohorodičky, tu do miestneho chrámu, kde sa schádzajú na sv. liturgie slovenskí gréckokatolíci žijúci nielen v meste Regensburg, ale aj z okolia celej diecézy Regensburg.

Po prvykrát v tomto novom farskom spoločenstve sa tejto historickej udalosti veľmi tešíme a sme hrdí, že aj my po dlhých rokoch môžeme sláviť a chváliť vo svojom obrade dedičstvo a tradíciu našich predkov sv. Cyrila a Metoda.

Veľké poďakovanie patrí majstrom pánovi Kočarovi a jeho manželke Lívii, pánovi M.Verčimákovi, o. Jurajovi a jeho manželke Janke, synovi Jurajovi, ktorí každý podľa svojej možnosti prispeli vo svojej voľnej chvíli a svojou neopísateľnou ochotou k umeleckému zhotoveniu tohto majstrovského diela.

Zároveň veľká vďaka patrí aj pánovi J. Rohaľovi, ktorý veľmi ochotne poskytol svoj dopravný prostriedok, ktorým o. Juraj osobne previezol toto umelecké dielo z Mníchova do Regensburgu a ktorý bol aj hlavným iniciátorom celého projektu.

Ďakujeme Vám o. Juraj, modlíme sa za Vás, sme radi že Vás máme a prosíme P. Boha, nech svojimi milosťami Vám odmení celé Vaše často krát to "neviditeľné" úsilie a námahy.

Nakoniec ďakujeme za veľkú štedrosť aj všetkým darcom a nech vám všetkým náš Pán každému odmení podľa podľa svojej vôle!

Vaši vďační veriaci z Regensburgu a okolia.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka