Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Posvätenie dopravných prostriedkov pri chráme St. Nikolai

"Všemohúci večný Bože, zošli z nebies svoje požehnanie na tieto dopravné prostriedky. Chráň ich vo svojej dobrote od poškodenia a rozbitia.

Služobníkom tvojim, ktorí ich budú užívať na cestách, udeľ svoju milosť a ochranu."

V nedeľu 02.júna 2019 touto liturgickou modlitbou o. Juraj pri konci sv. liturgii vyprosoval Božie požehnanie a ochranu ako pre cestujúcich, tak aj pre dopravné prostriedky, ktoré posvätil milosťou Sv. Ducha.

Nech Anjel strážca a Sv. Krištof chránia všetkých, ktorí ich budú užívať a na nich cestovať.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka