Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Kurátorsky zbor gréckokatolíckej cirkvi v Mníchove

Dňa 26.10.2014 po sv. liturgii sa uskutočnili voľby za členov do kurátorskeho zboru gréckokatolíckeho cirkevného spoločenstva v Mníchove. Historicky vôbec prvé oficiálne voľby v našom cirkevnom spoločenstve.

Voľba: Prítomných 31 veriacich s aktívnym hlasovacim právom /okrem deti a mládeže do 18 rokov/.

Za členov do kurátorskeho zboru boli zvolení:

Terézia Bibbó (24 hlasov),

Katarína Bujdošová (22 hlasov),

Tatiana Baragatto (22 hlasov),

Maroš Knapík (22 hlasov),

Vladimír Krjak (21 hlasov),

Ján Rešetár (18 hlasov).

Každý člen podľa predpisov Štatútu vykonal predpísaný Sľub prísahy pred cirkevným spoločenstvom.

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka