Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Vzácna návšteva medzi gréckokatolíkmi v Mníchove

V nedeľu 26.05.2019 slovenskí gréckokatolíci prežívali opäť slávnosť. Slovenské gréckokatolícke Spoločenstvo v Mníchove oficiálne navštívil Najdôstojnejší Domvikar Mons. Dr. A. Hoffmann, ktorý zodpovedá za zahraničné misie v Mníchove.

Spolu s o. Jurajom koncelebrovali slovensko-nemeckú sv. liturgiu. Jednotlivé prosby, ekténie a evanjelium vzácny hosť prečítal v nemeckom jazyku. Nakoľko prežívame aj mariánsky mesiac máj, preto na konci sv. liturgie sa spolu s veriacim ľudom modlili a spievali Moleben - hymnus k Presvätej Bohorodičke. Celá slávnosť sa zakončila tradičným pohostením - agapé.

Ďakujeme všemohúcemu P. Bohu, že nám doprial duchovne prežiť túto nevšednú liturgickú slávnosť.

Na mnohaja i blahaja lita!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka