Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


37. Stretnutie rodín, detí a mládeže - Slávnosť Dňa matiek v Mníchove

Ó, Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás!

V nedeľu 12.05.2019 v našom farskom spoločenstve sa uskutočnilo Stretnutie rodín, detí a mládeže pri príležitosti Dňa matiek. Slávnosť začala sv. Liturgiou.

Ako hosť na slávnosti bol prítomný aj rímskokatolícky kňaz rodák z Humenného, doktorand kán. práva na Lateránskej univerzite v Ríme, o. Mgr. Slavomír Engel, ktorý spolu s o. Jurajom koncelebroval sv. Liturgiu. Sv. Liturgii asistovali Juraj Bujňák ml., študent na TUM v Mníchove a bohoslovec Miroslav Házy, ktorý študuje na Katolickej univerzite, Collegium Orientale v Eichstätte.

Pri konci nasledoval Moleben k Presv.Bohorodičke a 5 modlitieb matiek - ako zástupcov rodín, ktoré prezentovali - Tatiana, Jana, Lívia, Stanislava a Monika.

Celú liturgickú slávnosť na koniec umocnil ešte o. Juraj svojím pozdravom a gratuláciami, ktoré adresoval všetkým ženám, matkám, manželkám, aby nie len v dnešný Deň matiek - ale stále, po celý život sa utiekali pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Presvätá Bohorodička najmilostivejšia, raduj sa a spas v Teba dúfajúcich!

Slávnosť pokračovala pohostením pri chráme St. Nikolai am Gasteig. Hoci lialo ako z krhle "padalo jak z gargaly", na teplomery ukazovalo 6°, vietor, zima... Pôvodne za pekného počasia, sa malo agapé uskutočniť pri chráme. Ale....ale.

Naša PMJ - výjazdová pracovná čata pod vedením o. Juraja, Martina, Rudyho a Petra, už od rána začala operatívne okamžite s plánom B. Nuž, bolo čo robiť....ale Chvála Bohu nakoniec všetko zabezpečili a pripravili tak, aby po sv. Liturgii slávnosť mohla aj napriek nepriaznivému počasiu pokračovať slávnostným agapé.

Nakoniec všetko ako sa hovorí dopadlo - "na jedinku" - a všetci posilnení duchovným slovom a občerstvení veľmi chutnými grilovacími pochúťkami sa rozchádzali do svojich domácností.

Vďaka Ti Presvätá Bohorodička - za tak nádherne prežitý sviatok Dňa matiek.

Presvjataja Bohorodice, spasi nas - Presvätá Bohorodička, spas nás!

«Návrat do aktualít»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka