Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove


Veľký Piatok v Mníchove - Veľká večiereň s uložením Plaščanice

«Návrat do správ»© Spoločenstvo slovenských gréckokatolíkov v Mníchove, 2018.

Coded by Ing. Marián Čonka